พ.อ.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ รอง.จก.จบ.(๒)  และคณะ ร่วมงานวันสถาปนา ขส.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๓ ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง
สะพานแดง กทม. เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๑

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800