พล.อ. กู้เกียรติ  ศรีนาคา ผช.ผบ.ทบ.(๒) พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ในโอกาสตรวจเยี่ยมกรมฝ่ายกิจการพิเศษสายงานกำลังพลต่อหน่วย จบ. ณ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๖๑ โดยมี พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ จบ.
ให้คณะตรวจเยี่ยมฯ ทราบ

 

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800