พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะ ร่วมงานวันสถาปนากรมแพทย์ทหารบก ปีที่ ๑๑๘
โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธาน
ณ กองบัญชาการกรมแพทย์ทหารบก เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๖๑

 

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800