พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจำปี ๒๕๖๒
ให้กับผู้ตรวจราชการ จบ. ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ อาคาร บก.ทบ. ( มัฆวานรังสรรค์ ) เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๖๑

 

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800