พล.ต. ประธาน  นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานวันสถาปนา มทบ.๑๑ ครบรอบปีที่ ๑๑๖ ณ บก.มทบ.๑๑
เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๖๑ โดยมี พล.ท. กู้เกียรติ  ศรีนาคา มทภ.๑ เป็นประธาน

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800