พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และคณะข้าราชการ จบ. ร่วมงานวันสถาปนา พล.๑ รอ. ครบรอบ ๑๑๑ ปี
ณ บก.พล.๑ รอ. เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๑ โดยมี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธาน

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800