พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. นำกำลังพล จบ. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร เมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๖๑

 

 

 

78 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) ถนนราชดำเนินนอก

แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ 10100 โทร (02) 297 8800